Thursday, 26 Nov 2020
Monday  |   Tuesday  |   Wednesday  |   Thursday  |   Friday  |   Saturday  |   Sunday
DATA RESULT :
Time : Nov 26 2020
Thursday
INV # 2157
LATEST 4D RESULT
Prize 1
x
x
x
x
Prize 2
x
x
x
x
Prize 3
1
2
9
3
Started Consolation
43351551
19444955
13726862
15275692
27698803
98481158
11048223
39477030
Time : Nov 25 2020
Wednesday
INV # 2156
LATEST 4D RESULT
Prize 1
6
4
5
2
Prize 2
2
9
1
8
Prize 3
6
7
4
5
Started Consolation
61826588
21598605
65446997
30096164
61648062
87711116
34741770
16251326
Time : Nov 24 2020
Tuesday
INV # 2155
LATEST 4D RESULT
Prize 1
0
3
7
4
Prize 2
2
9
8
0
Prize 3
6
9
1
6
Started Consolation
35317623
64942332
20483820
99794078
40783814
98478783
74828267
29041249
Time : Nov 23 2020
Monday
INV # 2154
LATEST 4D RESULT
Prize 1
6
2
9
8
Prize 2
9
0
7
6
Prize 3
9
2
2
3
Started Consolation
10303207
90151817
89362312
61196790
67902913
34137889
23636781
94768990
Time : Nov 22 2020
Sunday
INV # 2153
LATEST 4D RESULT
Prize 1
6
5
6
1
Prize 2
8
9
3
9
Prize 3
8
6
6
8
Started Consolation
25704011
16553246
58597062
49005815
58155529
43205793
70452171
24745184
Time : Nov 21 2020
Saturday
INV # 2152
LATEST 4D RESULT
Prize 1
2
2
4
0
Prize 2
3
5
1
4
Prize 3
6
4
3
6
Started Consolation
20934578
26957919
88669703
12801949
19496946
36294951
82456075
77076760
Time : Nov 20 2020
Friday
INV # 2151
LATEST 4D RESULT
Prize 1
3
6
8
2
Prize 2
3
9
7
5
Prize 3
7
5
8
9
Started Consolation
68535952
49141188
91922200
87069185
91855613
96859539
26953034
38898730
Time : Nov 19 2020
Thursday
INV # 2150
LATEST 4D RESULT
Prize 1
5
1
3
6
Prize 2
4
8
8
6
Prize 3
6
5
6
8
Started Consolation
94063186
51129192
66356100
60094614
46143478
34673204
49372738
68011752
Time : Nov 18 2020
Wednesday
INV # 2149
LATEST 4D RESULT
Prize 1
4
7
4
9
Prize 2
9
4
2
9
Prize 3
1
8
5
6
Started Consolation
72505855
48313890
43727077
85624057
40575825
99273643
34639629
39713138
Time : Nov 17 2020
Tuesday
INV # 2148
LATEST 4D RESULT
Prize 1
3
6
0
8
Prize 2
2
0
5
3
Prize 3
4
3
5
8
Started Consolation
15408456
42524576
93965298
22154193
41931746
13782480
94058940
72683250
Time : Nov 16 2020
Monday
INV # 2147
LATEST 4D RESULT
Prize 1
0
8
2
6
Prize 2
6
0
3
0
Prize 3
7
3
1
3
Started Consolation
97583697
40557106
31471935
75409233
92339598
26918399
20608244
68347151
Time : Nov 15 2020
Sunday
INV # 2146
LATEST 4D RESULT
Prize 1
5
2
1
4
Prize 2
2
4
8
9
Prize 3
3
5
8
6
Started Consolation
19504468
11642104
92533121
28708737
87372095
79837091
71728086
70157432